Zakłady górnicze

Kopalnia Castellengo – Rokitnica-Pstrowski. Zdjęcia z książki Johanna Hermanna.

Kopalnia „Castellengo”, później „Rokitnica” .Widok na szyby Staszic i Mieczysław, ukończone w 1903 roku nosiły imiona Toppolczan i Tante Anna. Zdjęcie wykonane w 1910 roku.

Szyb Staszic i Mieczyslaw w roku 1910

Boze Narodzenie 1926

Choinka pod ziemią? Tu widzimy ją w mrokach kopalni Rokitnica – Castellengo, lub innego ruchu późniejszej kop. „Pstrowski” . Za tabliczką z wierszem w wolnym tłumaczeniu:

„Zieleni się drzewko i rośnie wydobycie,

niech Pan Bóg daruje nam uśmiech na życie.

Szczęść Boże – Glück auf.

Boże Narodzenie 1926”.

Drużyna ratownicza, najdzielniejsi z dzielnych, jednego z ruchów późniejszej kop. „Pstrowski” w roku 1932.

Ratownicy w roku 1932

Ratownicy w roku 1932