Pocztówki powojenne

Centrala partyjna i Mostostal w budynku Dominicusa Böhma.

Mostostal i PZPR .

Deutsche Demokratische Republik.

Ten znany wszystkim zabrzanom budynek przy ul. Wolności 262 w którym wiele lat mieściły się biura „Mostostalu Zabrze”, w gruncie rzeczy należy do zabudowy placu Traugutta. Tak prezentował się na wydanej już w Polsce po 1950 roku karcie pocztowej, wysłanej do powstałej w 1949 roku Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Pocztówkę wysłano dopiero w latach 70-tych, gdyż znaczek pocztowy poczta wschodnioniemiecka wydał w roku 1973. Ale zdjęcie jest na pewno starsze.

W 1945 roku umościła się tam komendantura radziecka, a do lat 80-tych komitet miejski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i tak podpisana jest również ta pocztówka.

Projektantem budynku był Dominikus Böhm, ten sam który wzniósł kościół św. Józefa przy ulicy Roosevelta i prawie całą zabudowę placu Traugutta.

Ukończono go w 1929 roku pod kierownictwem Herberta Rimpla, prowadzącego biuro D. Böhma w Zabrzu. Była to siedziba Miejskiej Kasy Oszczędności i banku „Provinzialbank” które mieściły się na parterze. Na piętrach umieszczono dwanaście mieszkań dla lekarzy, adwokatów itp. z poczekalniami dla interesantów.

Gdy pójdziemy wzdłuż budynku ulicą Góry św. Anny zauważymy lukę przed budynkami szkolnymi wschodniej pierzei placu Traugutta. Miał tam stanąć obiekt łączący ją z budynkiem na zdjęciu, zaprojektowany jako lekka konstrukcja z przeszkloną, lekko wysuniętą kondygnacją między piętrową (Mezanin). Tego projektu jednak nie zrealizowano.

Wydawca: Art Wrocław.

Opisał: Andrzej Dutkiewicz.             Pocztówka z własnej kolekcji.

Źródła: Czasopismo „Bauwelt“ Numer 16/2009 „Städtebau mit Kirchen“. Tekst: Manfred Speidel.