Miejsca pamięci

Walther Steinhoff – pomnik i park. Relacje prasowe 1924 r i zdjęcia współczesne

Jedną z postaci nierozłącznie związanych z górnośląskim górnictwem i Zabrzem był Walther Steinhoff który urodził się 15 stycznia 1872 roku w Katowicach. W późniejszym czasie zamieszkał w Chorzowie przy Rynku nr 11. Początkowo rozpoczyna pracę na kopalni „Król“ (Königsgrube) w Chorzowie. W 1901 roku zostaje asesorem górniczym. W latach 1906 – 1918 zatrudniony jest jako inspektor w Inspekcji Górniczej w Chorzowie. W 1918 roku już jako radca górniczy, obejmuje kierownictwo Inspekcją Górniczą w Zabrzu która właśnie przeprowadziła się do nowej siedziby. W tym samym roku zostaje dyrektorem kopalni „Królowa Luiza“ (Königin-Luise-Grube) późniejszej kopalni „Zabrze”. Był to czas klęski wojennej Niemiec, wystąpień robotniczych i strajków, powstań śląskich i plebiscytu. Spadło zatrudnienie i wydobycie. Dyrektor musiał podołać wszystkim tym przeciwnościom.
Zmarł nagle 23 czerwca 1923 roku. Pochowany został najprawdopodobniej na cmentarzu ewangelickim w Chorzowie gdzie przez wiele lat był honorowym rajcą miasta . Podczas swojej pracy na Kopalni  „Król“ w Chorzowie wprowadził wiele udoskonaleń, a w kopalni „Królowa Luiza“ w Zabrzu jako pierwszy w Europie wdrożył wybieranie węgla metodą kubełkową.       
Między Zaborzem a Pawłowem założył park ludowo-sportowy dla gminy
Zaborze. Na jego terenie znajdowało się między innymi boisko i duży staw. To dzisiejszy park Pileckiego.

Przedwojenny plan Zabrza z parkiem. Czerwona linia to granica polsko- niemiecka.

Mistrz budowlany Brauer i nadsztygar Bressler zainicjowali utworzenie w parku pomnika poświęconego jego założycielowi Waltherowi Steinhoffowi. Pomnik w formie dużego obelisku składał się z kilku głazów, które były związane zaprawą cementową i połączone stalowymi prętami. Na górnym głazie ustawionym pionowo przymocowano we wgłębieniu medalion z płaskim reliefem głowy Walthera Steinhoff’a. Na jednym z niższych głazów tworzących podstawę pomnika wykuto skrzyżowane młotki górnicze (godło górnicze), a po obydwu ich stronach motywy roślinne. Poniżej wykuto napis  „Steinhoff – Park”.  Pomnik otoczony był ustawionymi w okrąg głazami, a od poziomu alejki oddzielały go cztery schody.

Fotografia pomnika ze zbiorów Dariusza Guza.

W dniu 24 czerwca 1924 roku gazeta Der Oberschlesische Wanderer zamieściła
informację, że planowane na najbliższą niedzielę z okazji święta Związku Urzędników Technicznych Państwowych Kopalń i Hut odsłonięcie pomnika Walthera Steinhoff’a przesunięto o tydzień. Ta sama gazeta z 30 czerwca 1924 roku zamieścił relację z odsłonięcia pomnika.

„Odsłonięcie pomnika.   Naprzeciw boiska sportowego klubu „Preußen”, tuż przy wejściu do parku ludowego, wznosi się obiekt wykonany z kilku naturalnych głazów , pomnik ku czci Starszego Radcy Górniczego Waltera Steinhoffa, twórcy parku ludowego. W niedzielę 29 czerwca 1924 roku odbyło się jego  odsłonięcie.
W uroczystym pochodzie z orkiestrą kopalni „Królowa Luiza” na czele, przeszły w kierunku pomnika Klub Gimnastyczny „Vorwärts” Zaborze, Klub Piłkarski „Preußen” Zaborze, Męski Związek Śpiewaczy kopalni „Królowa Luiza”, straż pożarna i załoga kopalni „Królowa Luiza” w swych mundurach. Oprócz krewnych i rodziny Walthera Steinhoff’a zebrali się prezes Bunzel, najwyżsi urzędnicy Dyrekcji Górniczej i Inspekcji Górniczych 2 i 3, urzędnicy
Inspekcji Górniczej 2, Dyrekcji Kopalń,  Inspekcji Górniczej 3, oraz przyjaciele zmarłego. Po ustawieniu się pochodu wokół pomnika orkiestra odegrała psalm „Niebiosa opowiadają chwałę Boga”,  Męski Związek Śpiewaczy kopalni „Królowa Luiza” pod dyrekcją Radcy Fiskalnego Sniechotty, wykonał pieśń „Oto jest dzień Pański”.  Następnie mistrz budowlany Breuer wygłosił uroczystą mowę.  Starszy Radca Górniczy Heine powiedział: „W imieniu Inspekcji Górniczej 2  przejmuję ten kamień pamiątkowy, który powinien na zawsze imię Starszego Radcy Górniczego Steinhoffa połączyć z tym parkiem”. Obiecał on że park ten będzie pielęgnowany aby się rozwijał i spełniał wyznaczone mu zadanie. Następnie pochód
przedefilował przed pomnikiem. Inspekcja Górnicza 2, urzędnicy Inspekcji Górniczej, załoga kopalni, Klub Sportowy „Preußen” Zaborze i Męski Związek Śpiewaczy kopalni „Królowa Luiza” złożyły pod pomnikiem piękne wieńce”.

Zaborze-niemiecki Górny Sląsk. Pomnik Steinhoffa i staw.

Resztki pomnika obecnie na zdjęciu Rafała Tylendy. 2013r.

Miejsce gdzie stał pomnik na zdjęciach pani Joanny Szopy.

Autor: Dariusz Guz
Tłumaczenie prasy niemieckiej: Andrzej Dutkiewicz
Współpraca: Rafał Tylenda.