Zabrzańskie browary.

Zabrzańskie browary. Browar Haendlera.

Na przestrzeni dziejów na terenie naszego miasta czynnych było 11 browarów.

1.Browar dworski w Zabrzu,
2.Browar w Makoszowach,
3.Browar w Mikulczycach,
4.Browar w Pawłowie,
5.Browar Franziski i Antona Malcherek w Biskupicach,
6.Browar przy ul. Bytomskiej w Biskupicach,
7.Browar przy ul. Wolności 524 w Zaborzu,
8.Browar przy ul. Lompy w Zaborzu,
9.Browar Obywatelski w Zabrzu,
10. Browar Sauera w Zabrzu,
11. Browar Haendlera.

Bibliografia:
Piotr Hnatyszyn – Od browaru dworskiego do warzenia piwa na skalę przemysłową. Orbis Interior nr 3-4 z 2002 roku.
Strony internetowe:
wikipedia.org/wiki/Birofilistyka (20.12.2015.20.50),
browar.biz (20.12.2015.21.10),
browarymazowsza.pl/?page_id=49&child_id=129 (26.12.2015.21.50),
browarymazowsza.pl/?page_id=50&child_id=217 (26.12.2015.22.00),
katalogkapsli.pl/ (26.12.2015.21.55),

Przedwojenne etykiety, zdjęcia, dokumenty, historia na www.zabrze.aplus.pl