Zdjęcia powojenne-Zaborze

Dworzec trzech kolei w Zaborzu – Porembie

Na tym rodzinnym zdjęciu z 1959 uwieczniono przy okazji tajemniczy obiekt. Jest nim wyburzony w 2003 roku stary dworzec kolejowy w Zaborzu-Porembie.

Rodzina Wiejaków.

Rodzina na zdjęciach pozuje między budynkiem dworca a pętlą tramwajową przy ulicy Wolności/Kalinowa. Postawiono go w 1894 roku i do 1945 roku służył jako dworzec osobowy i towarowy, potem najczęściej już tylko towarowy. Był tam też skład węgla i mieszkańcy mogli odbierać tam co jesień kartofle przywożone w ramach „akcji ziemniaczane”. W część budynku były mieszkania kolejarskich rodzin. Przez ten dworzec przejeżdżały trzy rodzaje kolei. Normalnotorowa kolej PKP i kolej piaskowa, oraz Górnośląska Kolej Wąskotorowa.

Poremba 1959.

Dworzec Zabrze-Wschód. Poremba.

Za udostępnienie rodzinnej pamiątki serdecznie dziękujemy panu Michałowi Wiejakowi. ​ 14.02.2017

Więcej zdjęć dworca i jego szczegółowe dzieje znajdziesz tu w dwóch częściach jak i historię linii 166 „Kolei Janosza”.