Zdjęcia powojenne-Zaborze

Poremba. Ogródki przy Piekarskiej

Jak cała Poremba istnieją już tylko w pamięci i na zdjęciach. Te wykonał mieszkający z rodziną przy Piekarskiej nr 4 pan Kościelny na początku lat 60-tych. Leżały po zachodniej stronie ulicy, zaraz za chlewikami. Ich położenie staje się jasne gdy zobaczymy w tle kościół św. Jadwigi przy ulicy Wolności 504, oraz kilka leżących na zachód od niego domów włącznie ze słynnym szynkiem Kapicy.

W ostatnich latach należały do organizacji działkowiczów „Biała Róża”, pod patronatem wówczas kopalni „Zabrze”. Ogródki założono zapewne wraz z wybudowaniem około 1900 roku familoków przy Piekarskiej. Zakłady przemysłowe patronujące budowie domów pracowniczych starały się by każda rodzina dysponowała ogródkiem. Pozawalało to na obniżenie zarobków robotniczych nawet poniżej minimalnych kosztów utrzymania, gdyż część żywności mieszkańcy uprawiali tam sami. Ci panowie w ancugach nie pracowali chyba na ogródkach, więc pewnie była to niedziela. Są to pan Kościelny z żoną i bratem. Wtedy nie chodziło się w święta na zakupy, tylko na ogródkach spędzało czas w rodzinnym lub sąsiedzkim gronie. Właścicielami byli wówczas nie tylko mieszkańcy Piekarskiej. Również ludzie z okolic, a nawet spoza Zabrza. Hodowało się dużo. Kwiaty, owoce, warzywa, orzechy. Tylko kartofli nie, bo dostarczała je kopalnia „Zabrze” na dworzec w Porembie. Niektórzy trzymali tam nawet świnie. Państwo Kościelni, nie jedyni, nadmiar plonów sprzedawali na osiedlu w Zaborzu. Koło kawiarni „Jagódka” na ulicy Olchowej. Był tam też sklep mięsny i warzywny. Ich ogródek otrzymał wiele nagród we współzawodnictwie o estetykę i zagospodarowanie. Były też huśtawki i mały basenik gdzie pluskały się latem dzieci. W grudniu 2003 roku skończyła się ta idylla. Ogródki zrównano z ziemią i wycięto drzewa. Podobno nie pozwolono nawet ludziom zabrać ich rzeczy z ogródków, tłumacząc że wszystko wliczone jest w odszkodowanie. Ładowano na ciężarówki wszystko co dało się jeszcze sprzedać.
Zdjęciami i wspomnieniami podzielił się Andrzej Kościelny.    Opracował: Andrzej Dutkiewicz.    08.06.2016