Muzeum – dokumenty

Apteka Pod Orłem. Praca doktorska P. Skrzipiec.

Ten niepozorny zeszyt to praca doktorska z 1900 roku, autorstwa aptekarza u którego lekarstwa kupowaliśmy jeszcze niedawno. W aptece „Pod Orłem” przy ulicy Dworcowej 9.

Dysertacja inauguracyjna.

Dedykacja dla profesora dr. Poleck.

Uniwersytet Krajowy w Rostocku.

Wtedy nazywała się „Adlerapotheke” a otwarł ją w 1857 roku aptekarz Schwarts w budynku wyburzonym w 1909 roku pod nową pocztę na placu dworcowym. W roku 1899 farmaceuta Paul Skrzipiec przejął aptekę i w rok później uzyskał tytuł doktora. Tematem jego tu przedstawionej pracy doktorskiej jest problem patologicznych narośli na roślinach gatunku Hieracium z rodziny astrowatych.

Na okładce pracy od góry zobaczymy tytuł rozprawy tłustym drukiem. Poniżej tekst „Inauguracyjna rozprawa wyższego fakultetu filozofii Wielkoksiążęcego Uniwersytetu Krajowego w Rostocku. Referentem rozprawy był profesor doktor Falkenberg. Autor pracę poświęcił swemu nauczycielowi profesorowi doktorowi Th. Poleck. Tytuł pierwszego rozdziału: Ogólne stosunki morfologiczne.

Praca ma 52 strony plus dwie z podziękowaniem dla profesora opis rysunków. Wymiary zeszytu 222×145 mm. Rozprawa jest własnością Sławomira Kuchty, mieszkańca Kamienicy pod Orłem, bardzo dziękujemy za udostępnienie tej zabrzańskiej ciekawostki. 01.12.2015