Pocztówki Zabrze

Sąd i areszt przy ul. 3-go Maja 120 lat temu.

Historia ulicy 3-go Maja zaczyna się mniej więcej wraz z ulokowaniem przez właściciela Zabrza barona von Wilczek nowej kolonii pod nazwą „Dorotheenkolonie bei Zabrze”. Od 1871 nazywana będzie w dokumentach ”Dorotheendorf” czyli Wieś Doroty. Założona została właściwie przy dzisiejszej ulicy św. Urbana, jednak w miarę rozbudowy, jej główną osią została jednak Dorothenstrasse czyli od 1945 ulica 3-go Maja. W roku 1905 kolonię przyłączona do Zabrza i stała się jednym z najważniejszych skupisk życia gminy, a od 1922 roku miasta.

Zabrze Dorotheen-Straße

Wydawca: Neumann Gleiwitz.

Na pierwszym od lewej strony zobaczymy dawny areszt wzniesiony około 1880 roku, następnie budynek sądu wzniesiony w 1887 roku i powiększony o nową część w 1907 roku. Ostatnim widocznym budynkiem jest budynek starostwa powiatowego wzniesiony w 1875 roku, w którym obecnie znajduje się muzeum górnictwa węglowego.

Na pewno z różnic między kiedyś a dziś można też wymienić wąską i brukowaną jezdnię, czy widoczny po lewej kanał zapewne ściekowy, gdyż nie istniała jeszcze kanalizacja. Stojąca grupa ludzi na pocztówce to też nie przypadek fotograf wtedy przyciągał tłumy. Sama kartka wysłana została 30. 07. 1905 roku w tym samym, w którym Dorota połączyła się z Zabrzem. Wydawca to Nueumann Gleiwitz inną ciekawostką jest znajdującą się tyłu prywatną pieczątką kolekcjonera i artysty Józefa Jonika zapewne dawniej ta kartka należała do jego kolekcji.

Opracował: Rafał Tylenda.                     Pocztówka z jego kolekcji.                               09.04.2021.