Muzeum – dokumenty

Poczta Inspekcji Górniczej II z Zaborza 1926

Berginspektion II Zaborze O-.S.

Berginspektion II Zaborze O-.S.

Karta pocztowa Inspekcji Górniczej II  z Zaborza wysłana 3 października 1926 roku do kamienicznika Augusta Cziupki. Wzywa ona do zapłaty zaległej sumy jednej marki za dzierżawę terenu w ciągu ośmiu dni.   Pan Ciupka wniósł zaległą opłatę dopiero 23 października, co wynika z dopisku przy pieczęci kasy głównej w prawym dolnym rogu rewersu karty.

Z kolekcji Andrzeja Dutkiewicza.