Zdjęcia powojenne-Zaborze

Zaborze – Kolonia B w 2008 r.

Plan z 1935 roku.

Plan z 1945 roku.

Ulica Lompy.

Ulica Skarbnika.

Ulica Osiedleńcza.

Ulica Górnicza.

Ulica Asnyka.

Ulica Wiejska.

Ulica Bogusławskiego.

Ulica Wróblewskiego.

Ulica Królowej Kingi.

Ulica Kraszewskiego.

Ulica Racławicka.

Ścieżka Górnicza.

Ulica Gustawa Morcinka.

Ulica Gazdy.

Wjazd na nieistniejącą ulicę.

Fotografował i zamieścił  Andrzej Dutkiewicz.