Muzeum – pamiątki PRL-u

Kurs TOPL na kopalni Zabrze. Zawiadomienie pod groźbą.

Zaproszenie nie do odrzucenia. To „zawiadomienie” otrzymał 20 stycznia 1951 roku Eryk Kolek, pracownik kopalni „Zabrze-Wschód” z groźną uwagą, że „w stosunku dla opornych będą stosowane ostre sankcje karne” (wg oryginału). Podpisali je sam dyrektor kopalni i przewodniczący „Ligi Przyjaciół Żołnierza”.

Zawiadomienie

Wzywało do stawienia się na przeszkolenie w ramach Terenowej Obrony Przeciwlotniczej – TOPL, powołanej w 1951 przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej organizacji której przeznaczenie tłumaczy sama jej nazwa.

Odbywało się co środę w sali PCK w budynku kopalni przy ulicy Lompa 13.

Liga Przyjaciół Żołnierza była utworzoną w 1950 roku paramilitarną organizacją „społeczną”, przekształconą w 1962 roku w Ligę Obrony Kraju – LOK, dzięki której tak wielu starszych z nas uzyskało prawo jazdy.

Kopalnia “Matylda”.

Żeńska drużyna TOPL z kopalni „Matylda” w Chrzanowie w czasie ćwiczeń.

Zdjęcie z https://glos24.pl/terenowa-obrona-przeciwlotnicza-topl-na-kopalni-matylda

Ten dokument jest własnością Rafała Tylendy.

Opracował A. Dutkiewicz.                                                                                           13..02.2021