Pocztówki powojenne

Szczurołap z Hameln na pl. Warszawskim

Szczurołap z Hameln na pl. Warszawskim.

Bytom. Państwowe Liceum.

„Oaza pod rudym obłokiem”, Katowice 1972.

Ta pocztówka z błędem, gdyż na odwrocie napisano ”Bytom. Państwowe Liceum”. Przedstawia plac Warszawski z rzeźbą szczurołapa. Wydanoją roku prawdopodobnie w1953 r. Autorem tego odlanego w Hucie Gliwickiej posągu, jednego z symboli Zabrza, jest szwajcarski rzeźbiarz, malarz i złotnik prof. Zutt. Zastąpił on stojącą na fontannie ozdobną latarnię, na Placu Targów Czwartkowych, gdyż tak on się wówczas nazywał. W 1938 roku przeszkadzającą w nazistowskich manifestacjach fontannę rozebrano, a szczurołapa z Hameln przeniesiono ze środka na boczny skwer. Około 1953 roku rzeźba trafiła do Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie i ustawiono ją tam nad stawem. W wydanym w 1972 roku albumie o parku, pod ciekawym tytułem „Oaza pod rudym obłokiem”, znalazło się jego zdjęcie. Zapomniany, stał tam niszczejąc do 1995 roku, kiedy to poddano go renowacji w hucie gdzie powstał, wykonano dwie kopie i jedną z nich wraz z oryginałem zwrócono Zabrzu.

Własność i opis. A. Dutkiewicz.

Wydawca: Wydawnictwo „Sport i Turystyka” Warszawa. 24.05.14