Kopalnia Zabrze-Królowa Luiza

Kopalnia Zabrze Ośrodek Propagandy Górnictwa.

„Czy każdy może być górnikiem?”, „Kopalnia Zabrze laboratorium górnictwa”, „Ściana PTTK” i „BHP przede wszystkim”. To problematyka roztrząsana w tej skromnej broszurze z lat 60-70-tych.

Wydał ją „Ośrodek Propagandy Górnictwa” prowadzący w latach 196-79 słynną wydobywczą „Ścianę PTTK” służącą turystom do poznania prawdziwego obrazu ekstremalnej pracy w górnictwie. Przebieg zwiedzania dokładnie tam opisano.

Celem wydawnictwa było również zachęcenie do podjęcia tej pracy. Zachwala się dobre zarobki, piekę socjalną, czy możliwość wypoczynku w ośrodkach wczasowych w atrakcyjnie położonych miejscowościach Polski.

„Ścianę PTTK” odwiedzało ponad 10 tyś turystów rocznie.        Szczegóły jej historii są tu.

Podano także najważniejsze adresy w mieście, czyli kina, muzea, szpitale, hotele i gastronomię. Czy ktoś pamięta restaurację „Teatralna” na ul. Armii Ludowej 49?

Ze schematu dowiemy się jakimi środkami komunikacji dojedziemy do najbliższych miast.

Opracował: Andrzej Dutkiewicz.                Egzemplarz z archiwum autora.                        25.11.2019