Zdjęcia powojenne-Zabrze

Album Pamiątkowy z Uroczystości Wręczenia Sztandaru dla Oddziału Związku Inwalidów Wojennych PRL w Zabrzu cz. 2

Z tej okazji odbył się uroczysty przemarsz od miejsca uroczystości wręczenia sztandaru w I Liceum Ogólnokształcącym im. Lenina (wówczas) przy ul. Wolności 323, do miejsca złożenia kwiatów pod Pomnikiem Wdzięczności w Parku Poległych Bohaterów przy ulicy Dubiela.

Poddział honorowy na ulic Dubiela przed pomnikiem.

Na ulicy Dubiela przed pomnikiem, na którego miejscu do 1945 r. stał inny, przypominający o bitwie morskiej pod Skagerrakiem i utraconych koloniach.

Warta honorowa przy pomniku.

Poczty sztandarowe i warta pod pomnikiem „Wieczna sława bohaterom….”

Moment złożenia wieńca.

Złożenie wieńca pod pomnikiem przez delegację Związku Inwalidów Wojennych (ZIW).

Delegacja ZHP.

Delegacja zabrzańskiego hufca ZHP po złożeniu kwiatów.