Muzeum – górnictwo

Legitymacje górnika strzałowego z kopalni Abwehr / Mikulczyce.

Schießhauerschein

Ten stary dokument to legitymacja górnika strzałowego numer 355. Tym górnikiem był Roberta Masnica z Mikulczyc, urodzony w powiecie Gliwickim w 1898 roku. Legitymacja zaświadcza że w dniu 25 października 1927 roku zdał w obecności nadsztygara o nazwisku Szastok i trzech przedstawicieli pracowniczych egzamin na górnika strzałowego i może być od tej pory w tej funkcji zatrudniany. Egzamin ten odbył się według zasad ustalonych przez Pruski Nadurząd Górniczy w dniu 26 sierpnia 1926 roku. Dokument wystawiła kopalnia Abwehrgrube (kop. Mikulczyce), a jej administracja opatrzyła go podpisem i pieczątką.

Dla porównania taki sam dokument z tej samej kopalni ale z roku 1944, gdzie Mikulczyce nazywają się już „Klausberg” co dobrze widać na pieczątce kopalni.

Schießhauerschein 1.

Ciekawostką jest ta odręcznie wystawiona opinia z poprzedniego miejsca pracy (kopalnia „Ludwik” w Biskupicach), w której zaświadcza się że Masnica 31 sierpnia 1924 r. potwierdził swe umiejętności górnika przodowego, pracuje i zachowuje się poprawnie. Podpisał sztygar Kania.                                      Pierwszym warunkiem otrzymania tytułu górnika strzałowego była praca na stanowisku górnika przodowego, od czterech miesięcy do jednego roku, w zależności od rewiru.

Führungszeugnis

Opracował Andrzej Dutkiewicz.       Dokumenty z zabrze.aplus.pl .                                                    24.04.2023