Muzeum – górnictwo.

Anlegeschein- świadectwo pracy Inspekcji Górniczej nr II Pruskich Kopalń i Hut.

To bardzo uniwersalny dokument z 1925 roku, który w zależności od sposobu wypełnienia był świadectwem pracy, lub świadectwem zatrudnienia.

Anlegeschein

Preußische Berg Inspektion II Zaborze.

Inspekcja Górnicza nr II Pruskich Kopalń i Hut Spółka Akcyjna

Fördermann, czyli ciskacz lub szleper Franz Smolka zamieszkały w Ligocie Kradziejowskiej powiat Gliwice, urodzony w 1899 roku przeszedł w szpitalu górniczym w Zabrzu badania lekarskie w dniu 14 . 10. 1925 roku. Następna rubryka o odbyciu służby wojskowej nie jest wypełniona. Dnia 19. 10. przyjęty został do pracy w transporcie podziemnym przez Pruską Inspekcję Górniczą nr II w Zaborzu z numerem osobistym 2139. Poprzednio pracował w Hucie Hermina w Łabędach. Ciekawa okrągła pieczątka zawiera tekst: „Inspekcja Górnicza nr II Pruskich Kopalń i Hut Spółka Akcyjna. Oddział Inspekcji Górniczej w Hindenburg O/S”. (Zabrzu). Nowy pracownik przyjęty został przez nadsztygara Wilczka i przekazany do dyspozycji sztygara o nazwisku Jalowiecki. Świadectwo wystawiono 20 października 1925 roku.

Serdecznie dziękujemy  Jackowi Czybie  za ten piękny dokument.                                        12.10.2014