Zdjęcia powojenne-Zabrze

Album Pamiątkowy z Uroczystości Wręczenia Sztandaru dla Oddziału Związku Inwalidów Wojennych PRL w Zabrzu cz.3.

Przekazanie sztandaru odbyło się w I Liceum Ogólnokształcącym im. Lenina (wówczas) przy ul. Wolności 323, przedtem delegacje przemaszerowały przez miasto złożyć kwiaty pod „Pomnikiem Wdzięczności – Poległych Bohaterów” w parku przy ulicy Dubiela.

Plac I Liceum, miejsce zbiórki przed wymarszem.

Poczty sztandarowe przed wymarszem.

Grupa powstańców śląskich przed wymarszem.

Goście oficjalni.

Gra orkiestra wojskowa.

Prezes ZIW-PRL gen. brygady Aleksander Kokoszyn.

W oczekiwaniu na powrót.

Prezes zarządu ZIW w Zabrzu salutuje.

Podziękowanie dla wojska, grupy Powstańców Śląskich, Związku Harcerstwa Polskiego, Związku Młodzieży Socjalistycznej i uczni za udział w uroczystości.

Aula I Liceum.

Aula I Liceum.

Przemawia I Sekretarz Komitetu Miejskiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zabrzu.

Przemawia prezes ZIW-PRL gen. brygady Aleksander Kokoszyn.

Prezydium uroczystości.

Prezydium uroczystości.

Przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej w Zabrzu wręcza sztandar.

Przejęcie sztandaru.

Prezes Zarządu ZIW w Zabrzu prezentuje sztandar.

Symboliczne wbicie gwoździa w drzewce.

Odznaczenie kombatantów II-wojny światowej.

Odznaczanie b. żołnierzy I Armii Ludowego Wojska Polskiego.

Dekoracja zasłużonych dla ZIW.

Ten zeskanowany album znalazłem w archiwum śp. Darka Guza i nie znam jego właściciela.

Andrzej Dutkiewicz.