Zdjęcia przedwojenne-Rokitnica

Lokomotywa L. Schwartzkopff, Berlin z Castellengogrube, od 1945 roku kop. Rokitnica

Lokomotywa L. Schwartzkopff, Berlin z Castellengogrube, od 1945 roku kop. „Rokitnica“.

Castellengogrube (Kopalnia Castellengo). Od 1945 roku „Rokitnica“. Lokomotywa wyprodukowana w 1924 roku w firmie Berliner Maschinenbau Actien Gesellschaft vormals L. Schwartzkopff, Berlin.

W roku 1898 hrabia Franciszek von Ballestrem potomek Jana Baptysty Ballestremo di Castellengo na nadanych polach górniczych Castellengo, Leithold, Valentin i Maria Anna I rozpoczął głębienie pierwszego szybu kopalni. Został ona nazwany Reichstagpräsident. W latach 1898 – 1903 zgłębiono szyb Tante Anna (Mieczysław), a kolejny Toppaczan (Staszic) w latach 1900 – 1903. W 1903 roku wydobywająca już węgiel kopalnia uzyskała połączenie kolejowe linią normalno i wąskotorową. Rozwój kopalni trwał do zakończenia I wojny światowej w 1918 roku kiedy upadło cesarstwo niemieckie i ustanowiono republikę. Cały kraj pogrążył się w kryzysie, który objął także przemysł wydobywczy węgla kamiennego. Dopiero w 1921 roku sytuacja ekonomiczna się ustabilizowała. Pozwoliło to na rozpoczęcie przeprowadzania prac remontowych, modernizacyjnych i zakupów nowego sprzętu. Wtedy to zakupiono między innymi lokomotywę prezentowana na załączonym zdjęciu.

Opracowanie: Dariusz Guz. Zdjęcie z archiwum autora.