Muzeum – dokumenty

Wezwanie do wojska w roku wojny 1942.

Wehrmeldeamt Einschreiben

Takiej poczty prawie nikt nie chciał dostać. To prawdopodobnie wezwanie do wojska i to w roku wojny 1942, dnia 15 maja jak na pieczęci przybitej między godzinami 17 a 18. Adresat mieszkał przy ulicy Szczęść Boże 9 (Glückaufstrasse). Na „R-ce” nie znajdziemy numeru poczty gdyż litery Wm wskazują że nadawcą był Wehrmeldeamt, odpowiednik Wojskowej Komendy Uzupełnień. Numer 110 to numer kolejny listu. Pieczątka „Einschreiben” – polecony. Potwierdza to również „Briefstempel”- pieczęć listowa w kolorze niebieskim z orłem, swastyką i napisem „Wehrmeldeamt Hindenburg (Oberschlesien). Jego biura mieściły się w znanym wszystkim budynku „Mostostalu” wybudowanym w 1929 roku przez słynnego architekta Dominikusa Böhma jako siedziba kasy oszczędności przy ulicy Kronprinzenstrasse (Wolności) 262 w centrum miasta. (Według książki telefonicznej dla Bytomia, Gliwic, Zabrza, wydanie 1942/43). List nie posiada znaczka, gdyż wysłano go pocztą polową która była zwolniona od opłat.     Z kolekcji  Dariusza Guza.                                     19.07.2014