Zdjęcia powojenne-Mikulczyce

Mikulczyce – konferencja partii komunistycznej w ratuszu.

Napis nad wejściem do ratusza w Mikulczycach wyjaśnia okoliczność zebrania się tej grupy ludzi.

Mikulczyce PZPR.

Konferencja Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej – „przewodniej siły narodu” w latach PRL-u. Konferencja gminna, gdyż Mikulczyce do roku 1951  były samodzielne i nie posiadały praw miejskich. Niestety nie zachowały się żadne akta Komitetu Gminnego PZPR w Mikulczycach.

Za nadesłanie zdjęcia serdecznie dziękuję Marianowi Jędrzejczakowi, a skan pochodzi ze zbioru Dariusza Guza.

Opracował: Andrzej Dutkiewicz.                                                    10.04.2024