Pocztówki powojenne.

Centrum ok.1960 roku, szaro-buro, nowy dom i księgarnia.

Ta niepozorna pocztówka wydana ok.1960 roku bardzo mnie ucieszyła, ponieważ do tej pory nie miałem takiej w swojej kolekcji.
Nie było też jej jeszcze opisanej na łamach strony, a to zawsze warto zmienić.

Plac 24 Stycznia.

1962

Widać tu zbudowany w 1948 roku budynek mieszkalny „Okrąglak”, na którym za kilka lat pojawi się neon „Chwała Górnikom”, jak i duży zegar. Obu tych elementów już nie ma jak i nie ma księgarni, która istniała w tymi miejscu od samego początku, aż do lat 2000. Ten nowy budynek powstał w tym miejscu w 1949r. po zniszczonym przez Armię Czerwoną w styczniu 1945 roku skrzydle dawnego hotelu Juliusza Kochmanna. Jego projektantem była pani Anna Jurkowska.

Fragment dawnego hotelu przetrwał, choć w mocno okrojonej formie do dzisiaj i widać jego fragment też na tej pocztówce. Obecnie znajduje się tam urząd miejski. W okresie, z którego pochodzi pocztówka prawdopodobnie działała tam jeszcze restauracja „Patria”. Odbywały się tam wieczorne dancingi, grała orkiestra i można było oczywiście zjeść. W następnych latach ulokował się tam „Sam-Bar”, samoobsługowa jadłodajnia z lanym ciemnym piwem, tak chyba najlepiej zapamiętano to miejsce.

Pocztówka w tytule ma „Plac 24 Stycznia”. Tak nazywał się wówczas dzisiejszy Plac Wolności, a jest to data zajęcia Zabrza przez armię sowiecką w 1945 roku.

Kończąc opis rzućmy jeszcze okiem na chodnik i tłumy ludzi, piękne przedwojenne latarnie, jak i równie piękny tramwaj Konstal N.

Foto: T. Hermańczyk. Biuro Wydawnicze ”RUCH” .

Opracował Rafał Tylenda.        Pocztówka z jego kolekcji.              06.02.24