Kopalnia Zabrze-Królowa Luiza

Kopalnia Królowej Luizy pole Wschód (Zabrze-Wschód)

Hindenburg, Oberschl., Königin-Luise-Grube, Osfeld.

Wydawca: Kunstverlag Bruno Scholz, Breslau II.

Jak w podpisie pocztówki jest to Kopalnia Królowej Luizy pole Wschód, późniejsza kop. Zabrze-Wschód. Zdjęcie do niej wykonano w latach 1927 – 39, gdyż widoczną tu z prawej sortownię rozbudowano w 1927 roku, a od 1939 znowu znacznie ją powiększono. Od lewej istniejące do końca kopalni szyb IV, dalej I i zlikwidowane wcześniej II i III, (Szyb II, widoczne tylko koła nad dachem sortowni). Z lewej zabudowania koksowni (1885-1930). Na pierwszym planie widoczne są pomosty do usypywania zwałów. Wpychano na nie wagony z urobkiem i wysypywano zawartość. Zdjęcie wykonano z ulicy Lompy.
Wydawca: Kunstverlag Bruno Scholz, Breslau II.

Własność i opracowanie: A. Dutkiewicz.

Pocztówka z widocznymi zwałami. Numer 4. Starsze wieże szybowe i sortownia.
Historia kopalni