Zdjęcia powojenne-Biskupice

Odbudowa koksowni Jadwiga w roku 1946.

Plan odbudowy koksowni „Jadwiga” po zniszczeniach wojennych przygotowany został przez Zabrzańskie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego w 1946 roku. Dyrektorem zakładu mianowano mgr inż. Jana Zawiszę. Na jednym ze zdjęć poniżej oznaczony został cyfrą 1.

Koksownia Jadwiga

Koksownia Jadwiga

Koksownia Jadwiga

Remont koksowni zakończono 18 września 1948 roku. W tym dniu po raz pierwszy po wojnie rozpalono palniki rozpoczynając w ten sposób przygotowania do produkcji koksu. Załączone zdjęcia wykonano najprawdopodobniej w tym czasie. (Nie jestem do końca pewien co do czasu wykonania zdjęć gdyż na dwóch zdjęciach widoczne są kłęby pary świadczące już o trwającym procesie produkcyjnym.). Mg inż. Jan Zawisza był dyrektorem koksowni „Jadwiga” do końca września 1950 roku. Od 1 października mianowano go dyrektorem Centralnego Zarządu Przemysłu Koksochemicznego w Zabrzu.

Koksownia „Jadwiga”

Koksownia „Jadwiga”

Koksownia „Jadwiga”

„Górnik”

Fragment czasopisma „Górnik” z 1947 roku, poświęconego sprawom polskiego górnictwa węglowego.

Źródło: https://sbc.org.pl/dlibra/publication/227286#structure

Bibliografia: Koksownia „Jadwiga” w Zabrzu 1884 – 2014. Adam Frużyński. Grupa JSW Zabrze 2014.

Kolekcja i opracowanie:  Dariusza Guz.