Katastrofy Górnicze

Wybuch metanu na kopalni Concordia w 1915 roku.

10 kwietnia 1915 roku, w zabrzańskiej kopalni ”Concordia”, na pokładzie Andreas (Andrzeja) dochodzi do wybuchu metanu, w wyniku którego śmierć ponosi siedmiu górników. Jak informuje czasopismo ”Katolik” (Śląska Biblioteka Cyfrowa) z 17 kwietnia 1915 roku, w kopalni doszło do oberwania się pokładu węgla i wyciśnięty w ten sposób gaz palny powoduje eksplozje. W numerze z 24 kwietnia za przyczynę wybuchu uznaje się lampę bezpieczeństwa jednego z górników, który upuszcza ja w wyniku oberwania się węgla – ogień z uszkodzonej lampki powoduje zapalanie się gazu palnego co w ostateczności prowadzi do eksplozji.

Katolik codzienny 15 Kwietnia 1915 roku numer 45

Katolik codzienny 17 Kwietnia numer 48 roku numer 1915

Katolik codzienny 24 Kwietnia 1915 roku numer 49

Ofiary katastrofy z 10 kwietnia 1915 roku (Katolik codzienny)

Nadgórnik Wiktor Gwoźdź

Górnik Wawrzyniec Musioł

Nasypywacz Czaplok

Górnik Wincenty Ullmann

Górnik Wilhelm Guzy

Jeniec Rosyjski nie wymieniony z imienia i nazwiska.

Lista ofiar wypadku według „Der Oberschlesische Wanderer” nr 81 z 1915r.

„Der Oberschlesische Wanderer” nr 81 z 1915

Ofiary katastrofy z 10 kwietnia 1915 roku.

Zginęli:

Wiktor Gwosdz

Johann Pierzina

Valentin Ullmann

Erich Zaplok

Rosjanin Władysław Grabowski

Ciężko ranni:

Wilhelm Gusz (?)

Lorenz Muschol

Florian Przibilla

Rosjanie Dimitrow Leonow, Ilja Schatzkin, Sonulla Scharifuklin.

Czasopismo “Katolik Codzienny” w numerze 24 z 20 kwietnia 1915 roku dodaje również, iż w szpitalu zmarli górnicy:  Wawrzyniec Musioł (czyli Lorenz Muschol na liście z wanderera) i Górnik Wilhelm Guzy (Wilhelm Gusz (?) na drugiej liście).

20 Kwietnia 1915 roku numer 47

Autor: Rafał Tylenda.

W Artykule użyto materiałów z czasopism “Katolik Codzienny” oraz “Der Oberschlesische Wanderer” znajdującymi się w zbiorach Śląskiej Biblioteki Cyfrowej

https://sbc.org.pl/dlibra/publication/82748#structure – Wanderer

https://sbc.org.pl/dlibra/publication/97561#structure – Katolik Codzienny

Tłumaczenia tekstów z języka Niemieckiego dokonał Andrzej Dutkiewicz któremu serdecznie Dziękuje!

Za korektę tekstu dziękuję Beacie Pęcak.