Zakłady górnicze

Kopalnia Makoszowy – Dellbrück. Szyb I.

kwk Makoszowy szyb 1

Kolejne historyczne już zdjęcie w naszych zasobach. Rok 1972 kopalnia Makoszowy ( Dellbrückschächte) i szyb I z przedziałami A i B. Był pierwszym szybem kopalni na polu górniczym „Zero”. Jego głębienie rozpoczęto ok.1900r i osiągnął głębokość 850m. W przedziale Ia funkcjonowały dwie czteropiętrowe klatki. Natomiast w zlikwidowanym w latach 90-tych przedziale Ib zamontowane były 2 sześciotonowe skipy. W dniu 31 grudnia 2016 r. w kopalni ostatecznie wstrzymano wydobycie.

Opracował Piotr Herszowski. Zdjęcie z archiwum autora.                                                       25.01.2018