Muzeum – dokumenty

Zasłużony Pracownik Kopalni Pstrowski. Odznaka

„Zasłużony Pracownik Kopalni Pstrowski”.

Legitymacja.

Kopalnia Węgla Kamiennego „Pstrowski” w Zabrzu.

Kopalnia „Pstrowski” miała wielu zasłużonych pracowników, jednym z nich był pan Teodor Herszowski którego wnuk podarował nam zdjęcia tej odznaki i wystawionej do niej legitymacji. Przyznano mu ją na podstawie uchwały Konferencji Samorządu Robotniczego z dnia 21.12.1973, co możny odczytać na zdjęciu. Owe „Konferencje” była formą samorządu w zakładach przemysłowych, powołały ją władze PRL-u w roku 1958. W jej skład wchodzili członkowie rady zakładowej, administracji i organizacji partyjnej która faktycznie kontrolowała tą reprezentację pracowniczą. Taka organizacja działał na każdej kopalni, na wszystkich przyznawano również swym długoletnim pracownikom takie odznaki.

Za ten eksponat dziękujemy  Piotrowi Herszowskiemu.

Opracował A. Dutkiewicz. 07.02.14