Muzeum – pamiątki PRL-u

Ochrona środowiska na ulotkach Solidarności Huty Zabrze.

W 40 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego wspomnijmy tą starą, jedyną prawdziwą „Solidarność”, która walczyła nie tylko o demokrację, ale także o czyste środowisko.

W latach 80-tych Górny Śląsk był najbardziej zatrutym regionem w Europie. Średnia wieku była tu krótsza o rok niż w całym kraju.

Umieralność mężczyzn w wieku 30-59 lat przekraczała średnią aż o 40% !

O 60% więcej dzieci rodziło się z wrodzonymi wadami !

Dalsze dane odczytać można na jednej z ulotek.

W Zabrzu, mieście „stojącym” na węglu, sytuacja była również katastrofalna. Najbardziej przyczyniały się do tego koksownie.

W XIX wieku w całym regionie powstało ich dziesięć, przy czym aż siedem w Zabrzu.

Do lat 80. dotrwały u nas cztery, a największym trucicielem była koksownia „Concordia” przy kopalni o tej samej nazwie na ulicy Hagera. Był to jedyny zakład w Polsce produkujący koks pakowy, co czyniło ją bardzo ważną dla przestarzałej komunistycznej gospodarki.

Przeciw skutkom jej działalności i stanowi środowiska w mieście protestował Niezależny Samodzielny Związek Zawodowy (NSZZ) „Solidarność” Huty „Zabrze”, kolportując między innymi takie oto ulotki.

1

2

3

4

Ulotki są zadrukowane z jednej strony i mają wielkość formatu A4.

Koksownię „Concordia” uruchomił w 1850 roku właściciel Zabrza Guido Henckel von Donnersmarck. Zaopatrywała ona w koks jego hutę (późniejsza Hutę „Zabrze”), a węgla dostarczała jej kopalnia „Concordia”.

W latach 80 produkcję prowadzono tam beznadziejnie przestarzałą technologią, która w najwyższym stopniu zatruwała miasto. Po kilku latach protestów społecznych zamknięto ją w czerwcu 1985 roku na podstawie uchwały Miejskiej Rady Narodowej w Zabrzu i Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Decyzja w sprawie wyłączenia koksowni z eksploatacji zapadła w Ministerstwie Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego 25 listopada 1984 roku.

Własność i opracowanie: Andrzej Dutkiewicz.                                                      13.12.2021