Muzeum – dokumenty

List z Huty Donnersmarck – Oberhütten (Huta Zabrze).

“Vereinigte Oberschlesische Hüttenwerke A.-G.”

W 1926 roku największa zabrzańska huta „Donnersmarck A.-G.” (Huta Zabrze) wraz z należącymi do niej kopalniami „Concordia” i „Consolidierte Donnersmarckhütte-Grube” (Kop. Mikulczyce) weszły w skład utworzonego z datą wsteczną 1 października 1925 koncernu pod nazwą “Vereinigte Oberschlesische Hüttenwerke A.-G.”. (Zjednoczone Górnośląskie Zakłady Hutnicze Spółka Akcyjna). Do tego zjednoczenia należało bardzo wiele zakładów hutniczych z byłego powiatu Hindenburg i sąsiednich, gliwickiego i toszeckiego, Strzelce Opolskie i Lubliniec. Po przeorganizowaniu firma nosiła nazwę “OBERHÜTTEN Vereinigte Oberschlesische Hüttenwerke A.-G.” Siedzibą zarządu były zawsze Gliwice. Na kopercie firmowej poczty z 1939 roku widzimy nazwę firmy z dodatkiem „Werk Donnersmarckhütte Hindenburg OS.” (Werk-zakład) i skrótem nazwy „VOH”. Co ciekawe w Düsseldorfie w 1946 roku jeszcze raz zarejestrowano firmę pod taką nazwą, ale została później wykreślona z rejestru.

Kolekcja i opracowanie  Andrzej Dutkiewicz.                                                      18.06.14