Pocztówki powojenne

Zaborze szkola nr. 18. Polska Szkoła Mniejszościowe

Zaborze szkola nr. 18. Polska Szkoła Mniejszościowa.

Zdjęcia „Foto-Fan” i Muzeum Miejskie w Zabrzu.

Ta zaborzańska szkoła (opis na pocztówce) jest spadkobierczynią historii, a jej burzliwe dzieje odzwierciedlają wszystkie zawirowania XX wieku w Zaborzu i Zabrzu. W tym budynku mieści się od 1960 roku, ale otwarto ją 3 września roku 1901. Książę von Donnersmarck podarował 17,95 % wszystkich kosztów, resztę zapłaciła gmina Zaborze. Pierwsza siedziba widoczna jest również na pocztówce. W momencie otwarcia szkoły na 455 chłopców tylko 8 znało język niemiecki, jak podaje kronika szkolna. Część rodzin uczni wysuwała żądania nauczania w języku polskim i tak 28 maja 1920 na 446 uczniów zastrajkowało 198. Następnego dnia w strajku szkolnym uczestniczyło jeszcze 146, 31 maja 61 uczni. Strajk zakończył się 16 czerwca. Ostatecznie 1 września 1923 roku otwarto w budynku tej szkoły 3-klasową powszechną polską szkołę mniejszościową. Na skutek silnych nacisków władz, represji, zwalniania rodziców z pracy liczba uczni polskiej szkoły malała z roku na rok. 1 lutego 1935 roku szkołę zamknięto. Po wojnie nie zabrakło następnych problemów. Tym razem odwrotnie, większość dzieci z tej szkoły nie znała języka polskiego. Na skutek szkód górniczych rozsypywał się budynek starej szkoły który rozebrano. Zajęcia przeniesiono do szkoły numer 17 na Porembie. Następnie do szkoły numer 19 na Zaborzu. Ostatecznie w październiku 1945 roku oddano szkole do dyspozycji budynek byłego ratusza gminnego przy ul: Wolności 440. W 1960 roku szkoła otrzymała nowy piękny budynek przy ulicy Karczewskiego, tam gdzie była już przed wojną. Informacje pochodzą ze strony internetowej szkoły.

Symbol w konturze Polski na odwrocie to tzw: Rodło. Znak powstałego w 1922 roku Związku Polaków w Niemczech, symbolizujący przebieg Wisły z Krakowem.

Opracował: A. Dutkiewicz.