Zdjęcia powojenne-Biskupice

Ponowne uruchomienie koksowni Jadwiga w 1948r.

W związku z zapotrzebowaniem na koks, służący do produkcji stali w hucie Borsiga w Zabrzu Biskupicach w 1884 roku uruchomiono oddział produkcji koksu hutniczego. Koks był produkowany nieprzerwanie przez 61 lat. W czasie zbliżania się oddziałów Armii Czerwonej do Zabrza zakład został porzucony przez pracowników. Produkcja koksu została zatrzymana w styczniu 1945 roku. Zły stan techniczny urządzeń oraz brak kadry technicznej budził obawy o opłacalność ponownego uruchomienia koksowni.

Zdjęcie 1 – budowa chłodni kominowej.

Ze względu na ogromne zapotrzebowanie hut na koks służący do produkcji stali, potrzebnej do odbudowy zniszczonego kraju projekt odbudowy koksowni Jadwiga został ujęty w 3 letnim planie odbudowy kraju. Dzięki entuzjazmowi zatrudnionych pracowników oraz niejednokrotnie przekraczanie założonych celów udało się z końcem 1948 roku uruchomić koksownię. W dniu 4 grudnia 1948 roku, w Barbórkę ówczesny premier Józef Cyrankiewicz przecinając wstęgę dokonał uroczystego uruchomienia baterii Still.

Zdjęcie 2 – remont wieży gaszenia koksu.

Załączone zdjęcia zostały wykonane w 1948 roku w czasie trwania odbudowy zakładu.
Zdjęcie 1 – budowa chłodni kominowej.
Zdjęcie 2 – remont wieży gaszenia koksu.
Zdjęcie 3 – prace przy rurociągu gazu koksowniczego.

Zdjęcie 3 – prace przy rurociągu gazu koksowniczego.

Odbitki zdjęć zostały wykonane w zakładzie fotograficznym Foto „Mimoza“. Zakład mieścił się przy Placu Wolności 2 (Plac 24 Stycznia 2). Właścicielem zakładu był Eugeniusz Spychalski pochodzący najprawdopodobniej z Rudnika nad Sanem. W czasie prowadzonych poszukiwań natrafiłem na ciekawy artykuł, w którym znajduję się informacja o Eugeniuszu Spychalskim – http://www.atopolskawlasnie.com/polskie_drogi/MatiasWladyslaw.html (6 stycznia 2014).

Autor:  Dariusz Guz.   Zdjęcia z archiwum autora.        Styczeń 2014.