Przemysł – Elektrownia na Zaborzu

Zaborze O.-S.,Elektrizitätswerke

Zaborze O.-S.,Elektrizitätswerke

Wydawca: Verlag A.Kempski, Zaborze O.S.

To jedno z najstarszych ujęć mieszczącej się dziś pod adresem ul: Wolności 416 elektrociepłowni w Zabrzu-Zaborzu. Jej początki sięgają roku 1896 kiedy to firma Algemeine Elektrizität Gesellschaft (AEG) przystąpiła do jej budowy. W roku 1900 przejęła ją Schlesische Elektrizitäts und Gas Aktien Gesellschaft która w części do AEG należała. Dzisiejszy obraz zakładu różni się znacznie od tego na pocztówce wysłanej w lutym 1928 roku. Budynki przemysłowe znacznie powiększono, jeszcze tylko kominy są oryginalne z pierwszych lat. Hala główna pochodząca z 1910 roku została w 1953 rozbudowana. Pierwszy prąd z elektrowni popłynął trzy dni przed wigilią 1897 roku. Elektrownia wyposażono w generatory prądu zmiennego dla ogółu odbiorców i prądu stałego zasilającego sieć tramwajową. Dzięki niej przejeżdżające przez Zabrze tramwaje zmieniły trakcję z parowej na elektryczną. Od ulicy Wolności podziwiać można dziś jej imponującą modernistyczną halę.
Wydawca: Verlag A.Kempski, Zaborze O.S.                                                                             24.03.14

Własność i opracowanie: A. Dutkiewicz.