Pocztówki Włodzimierza Wysockiego.

Szpital Spółki Brackiej przy ulicy 3-maja.

Nowy pawilon projektu Arnolda Hartmanna.

Wydawca: Verlag Georg Scholz Zabrze.

Szpital po rozbudowie.

Wydawcy nie podano.

Szpital przy ulicy 3-go maja (Dorotheenstraße) powstał w roku 1858 jako drugi wybudowany przez utworzoną tylko rok wcześniej w Tarnowskich Górach Górnośląską Spółkę Bracką (Oberschlesischer Knappschaftsverein). Do 1914 roku Spółka Bracka postawiła na Górnym Śląsku 17 górniczych szpitali.

W pruskiej Prowincji Śląskiej w roku 1917 istniały cztery Spółki Brackie i posiadały 197.496 członków.

Zabudowania gospodarcze i wieża wodna z lewej, z prawej pawilon chirurgiczny. W tle kościół św. Anny.

Wydawca: Verlag Max Czech, Zabrze,

Najbardziej wyeksponowaną budowlą szpitala jest wieża wodna i komin mieszczące się w jednym budynku. Dzięki pomysłowi architekta Hartmanna szpital miał zawsze ciepłą wodę.

Hindenburg O/S. Knappschaftsla­zaret. Wasserturm.

Wydawca: Nuemann Schreibwaren Gleiwitz.

W budynku z lewej strony Piwiarnia (Bierstuben) Rodewalda.

Wydawca: Ansichtskarten Verlag u. Großhandel Hermann Schenke, Hindenburg O.-S.

Największa modernizacja miała miejsce w latach 1904-1907 pod kierownictwem architekta z Berlina, Arnolda Hartmanna.

Po tej rozbudowie szpital mógł przyjąć 480 pacjentów.

Dorotheenstraße mit Knappschaftskrankenhaus.

Wydawca: Verlag C. Mierzwa Hindenburg-Oberschlesien.

Knappschaft-Lazarett Hindenbirg O./S. Pavillon

Poczta polowa wysłana w dzień Wigilii 1916.

Hindenburg Oberschlesien. Dorotheenstrasse mit Knappschaftslazarett.

Wydawca: Trinks & Co., Leipzig

Gotowy w 1858 roku, stojący przy samej ulicy główny budynek jest jedynym który po podwyższeniu przetrwał do dzisiaj, wszystkie inne wyburzono przy modernizacjach szpitala. Jego twórcami byli inspektor górniczego Meissen i królewski majster budowlany Sassen.

Hindenburg O/S. Wieża wodna szpitala brackiego.

Neumanns Papier und Schreibwaren Großhandlung, Glewitz.

Pocztówka z serii „Górnośląski Heimat”. Opis na odwrocie: „ Szeroko dominuje nad Hindenburgiem reprezentatywna wieża Górnośląskiego Bractwa”.

Wydawca: „Ostkunst Ansichtskartengroßverlag. Kohnke & Poppe, Gleiwitz 2.

Pocztówka wypisana przez żołnierza francuskiego w 1921 roku.

Wydawca: Graph. Verl.- Anst. G.m.b.H. Breslau.

Wszystkie te archiwalne pocztówki pochodzą z kolekcji  Włodzimierza Wysockiego  który kolekcjonuje je już ponad 20 lat, w jego posiadaniu jest około 700 egzemplarzy. Były wystawione w Galerii Muzeum Miejskiego Cafe Silesia w od 14 marca do 5 maja 2019 roku.

Dzięki jego uprzejmości i ogromnej pomocy pani  Urszuli Wieczorek  z Muzeum Miejskiego w Zabrzu możemy je tu wszystkie zobaczyć, za co serdecznie im obu dziękuję.

Andrzej Dutkiewicz.                                                                                                                       24.08.2019

Źródła: Ulrich Lauf , Die Krankenhäuser der deutschen Knappschaftsvereine im 19. und 20. Jahrhundert.

            http://aplus.historia-zabrza.pl/zabrzanskie_ulice_3maja1.html