Zdjęcia przedwojenne-Maciejów.

Maciejów w 1938r. Kościół, szkoła, ogrodnictwo.

Maciejów ok. 1936 r.

Przedwojenne zdjęcia z Maciejowa są w naszej kolekcji dość rzadkie. Te podpisane są „Ogrodnictwo miejskie Hindenburg styczeń 1938”. Pierwszy plan tej fotografii jest w sumie mało atrakcyjny, ale ciekawy. Widzimy szklarnie, grządki, budynki gospodarcze.

A w tle biały budynek z wieżyczką, to kościół św. Macieja Apostoła w Maciejowie. Ten prosty architektonicznie budynek miał być pierwotnie kościołem tymczasowym, gdyż kopalnia „Concordia”planowała eksploatacje pod tym terenem. Zaprojektował go Felix Hinnsen architekt z Nysy, a projekt zrealizowała firma Gollenia z Zabrza. Posiada lekką konstrukcję i jego trwałość zaplanowano na 100 lat. Poświęcono go 20 grudnia 1936r. Dokonał tego ks.Bennek z Zaborza. To zdjęcie wykonano zatem w ok. dwa lata później i jest na nim pierwsza wieża kościoła, strącona przez huragan w 1948 roku.

Widać także budynek szkoły podstawowej nr.23 przy ul.Pestalozziego 16 (Pestalozzistrasse), w 1938r nosiła numer 24 (Knaben und Mädchenschule 24)

Kościół.

Szkoła.

Ogrodnictwo.

Ogrodnictwa miejskie. Hindenburg Styczeń 1938.

Photo-“Hansa”.

Opis: Piotr Herszowski.      Zdjęcia z archiwum autora.             14.03.2019.

Źródła:       https://sp23zabrze.edupage.org         http://www.swmaciej.zabrze.pl/