Pocztówki Pawłów

Pawłów – sztandar Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej 1932.

10-cio lecia poświęcenia sztandaru SMP w Pawłowie.

Pawłów, obecnie dzielnica Zabrza, w okresie międzywojennym leżał w granicach Rzeczypospolitej Polskiej. Działały tam liczne polskie stowarzyszenia, a jedną z nich było Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej. Tą pocztówkę okazjonalną wydano w 1932 roku z okazji jubileuszu 10-cio lecia poświęcenia sztandaru SMP w Pawłowie, które odbyło się 28 sierpnia 1922 roku, a więc w niecały rok po podziale Górnego Sląska między Polskę a Niemcy, decyzją Rady Ligi Narodów i Rady Ambasadorów.

Osoba na zdjęciu to kś. Edward Mende (1884-1934), pierwszy proboszcz samodzielnej parafii we wsi i budowniczy stojącego tam kościoła. Nad jego portretem widać sylwetkę pawłowskiego kościoła.

Właścicielem tego rzadkiego dokumentu jest  Andrzej Drożdżal,  któremu bardzo dziękuję za jego udostępnienie.

Opracował Andrzej Dutkiewicz.

O SMP czytaj tu: http://ksmap.pl/historia/