Czytaj o histori miasta na www.zabrze.aplus.pl


III liceum Gimnazjum Królowej Luizy Königin Luise Gymnasium in Zabrze Hindenburg O S Zaborze