Muzeum – dokumenty

Kennkarte z wpisami powojennej administracji Zabrza.

Mamy już w naszych zbiorach takie dokumenty, ale ta „Kennkarte” różni się od nich trzema polskimi pieczątkami.

Rzesza Niemiecka. Karta Rozpoznawcza.

Rzesza Niemiecka. Karta Rozpoznawcza.

Urodzony koło Dąbrowy Górniczej Tadeusz Wilk otrzymał ten dowód tożsamości jako Polak znajdujący się pod „opieką” Rzeszy . Być może był on osobą przydatną Rzeszy na przykład z powodu swego zawodu. Świadczy o tym pieczątka ze zdjęcia numer 3.

Wymiana dokumentu.

Biuro Meldunkowe Obwód I.

Dwie pieczątki na ostatniej stronie świadczą że pan Wilk zamieszkał po wojnie w Zabrzu, gdzie 28 lutego 1945 roku wymieniono mu dokument tożsamości na polski. Mimo to znajdziemy u góry jeszcze wpis z października tego roku o zameldowaniu go przez Biuro Meldunkowe obwodu I Zarządu Miasta Zabrza pod adresem przy ulicy 3-go maja 54.
Dokument prezentujemy dzięki  Piotrowi Herszowskiemu.
Opracował : A. Dutkiewicz.                                                                               25.12.2017