ZOBACZ DUŻY ZBIÓR PIENIĘDZY ZASTĘPCZYCH W MUZEUM WWW.ZABRZE.APLUS.PL.