Kolej

Lokomotywa wąskotorowa „Borsig” i kolejarze w 1910 r. na Zaborzu-Porembie.

Tą wyglądającą jak zabawka lokomotywę klasy Bn2t z załogą i mechanikami sfotografowano w 1910 roku na Zaborzu – Porembie .

Miał on nr, fabr. 6013 i został wyprodukowany 14 lutego 1907 r. dla odbiorcy, którym była kolej zakładowa koncernu Borsiga w Biskupicach.

Wśród stojących , w środku widzimy Melchiora Gawlika który w 1905 roku przeprowadził się na Zaborze. To pradziadek  Ireneusz Kubickiego  który ofiarował nam skan tego zdjęcia.

Lokomotywa wąskotorowa „Borsig” i kolejarze w 1910 r. na Zaborzu-Porembie.

Sądząc po trzymanych przez kolejarzy narzędzach mógł być to teren zajezdni i warsztatów Górnośląskich Kolei Wąskotorowych (Oberschlesische Schmalspurbahnen – OSSB) na Zaborzu przy ulicy Węgielnej, którego zabudowania stoją do dziś. Mieściła się tam również stacja kolei wąskotorowych „Poremba”. Początki tej linii wąskotorowej to rok 1857 gdy otwarto odcinek Poremba – Ruda Nowy Bytom (Friedenshütte). W 1896 roku linię przedłużono przez kopalnię „Guido”aż do Gliwic. Kolej wąskotorowa oplatała niegdyś gęstą siecią wszystkie prawie miasta przemysłowe Górnego Śląska.

Jeśli data fotografii 1910 i miejsce (Zaborze) się zgadza, to znaczyło by to że parowóz sprzedano. Parowozy te używane były na Górnośląskich Kolejach Wąskotorowych (GKW) w latach 1872-1911.

Możliwe jest również że kolej zakładowa Borsiga w Biskupicach sprzedała go kopalni „Królowa Luiza” (KWK Zabrze) i zdjęcie wykonano na Zaborzu, ale nie na terenie warsztatów GKW. Prawdy nie dowiemy się już chyba.

Parowóz typu Bn2t wyprodukowała firma August Borsig Lokomotiv-Werke, Berlin. Był to jeden z największych producentów lokomotyw na świecie. W latach 1841-1954 z jego bram wyjechało 13.374 lokomotyw. Na lokomotywie zobaczymy tablicę z tekstem A (August) Borsig Berlin. Numer pojazdu i data produkcji 1907.

Zdjęcie jest pamiątką rodzinną  Ireneusza Kubickiego.   

Za uzupełnienie serdecznie dziękuję panu Krzysztofowi Sojdzie (20.02.2023).

Opracował: Andrzej Dutkiewicz. 07.10.2018

Zdjęcia istniejących nadal budynków zajezdni kolei wąskotorowej przy ulicy Węgielnej w 2007 roku wykonał Andrzej Dutkiewicz.