Kolej

Lokomotywa wąskotorowa „Borsig” i kolejarze w 1910 r. na Zaborzu-Porembie.

Tą wyglądającą jak zabawka lokomotywę z załogą i mechanikami sfotografowano w 1910 roku na Zaborzu – Porembie . Wśród stojących , w środku widzimy Melchiora Gawlika który w 1905 roku przeprowadził się na Zaborze. To pradziadek  Ireneusz Kubickiego  który ofiarował nam skan tego zdjęcia.

Lokomotywa wąskotorowa „Borsig” i kolejarze w 1910 r. na Zaborzu-Porembie.

Sądząc po trzymanych przez kolejarzy narzędzach mógł być to teren zajezdni i warsztatów Górnośląskich Kolei Wąskotorowych (Oberschlesische Schmalspurbahnen – OSSB) na Zaborzu przy ulicy Węgielnej, którego zabudowania stoją do dziś. Mieściła się tam również stacja kolei wąskotorowych „Poremba”. Początki tej linii wąskotorowej to rok 1857 gdy otwarto odcinek Poremba – Ruda Nowy Bytom (Friedenshütte). W 1896 roku linię przedłużono przez kopalnię „Guido”aż do Gliwic. Kolej wąskotorowa oplatała niegdyś gęstą siecią wszystkie prawie miasta przemysłowe Górnego Śląska.

Parowóz typu G 2/2 wyprodukowała firma August Borsig Lokomotiv-Werke, Berlin. Był to jeden z największych producentów lokomotyw na świecie. W latach 1841-1954 z jego bram wyjechało 13.374 lokomotyw. Na lokomotywie zobaczymy tablicę z tekstem A (August) Borsig Berlin. Numer pojazdu i data produkcji 1907.

Zdjęcie jest pamiątką rodzinną  Ireneusza Kubickiego

Opracował: Andrzej Dutkiewicz. 07.10.2018

Zdjęcia istniejących nadal budynków zajezdni kolei wąskotorowej przy ulicy Węgielnej w 2007 roku wykonał Andrzej Dutkiewicz.