Zdjęcia powojenne-Zabrze

Matka Boska Fatimska w kośc. św. Józefa.

Zdjęcie kaplicy Matki Boskiej Fatimskiej z jej ołtarzem. Na odwrocie pod pieczęcią parafii znalazło się kilka podpisów z życzeniami na dalszą drogę życia i data 22.2.1964.

Podpisali się księża z ówczesnej parafii: Konrad Unger, Jan Doll, Rudolf Bohm i Bolesław Grabowski

Może ktoś rozpozna kto kryje się pod tymi życzeniami?

1

2

Kaplicę umieszczono w pylonie zachodniej części kościoła. Autorem wyrzeźbionego w drzewie lipowym ołtarza jest Franciszek Masorz z Rybnika. Poświęcono go 17 lutego 1952 roku.

O architekturze kościoła, dużo zdjęć i planów zobaczycie tu.

Opracowanie i własność: Andrzej Dutkiewicz.                                        26.10.2023