Pocztówki Zabrze

Śląska szopka bożonarodzeniowa-betlyjka w kość. św. Antoniego przed wojną.

Tradycja budowania szopek bożonarodzeniowych sięga średniowiecza. Jako pierwszy zorganizował ją 24 grudnia 1223r św. Franciszek z Asyżu w miejscowości Greccio. Wkrótce tradycja ta rozpowszechniła się po całej Europie. Na przedstawionej pocztówce możemy zobaczyć taką szopkę wystawioną w kościele św. Antoniego. Pochodzi zapewne z lat 30.

Warto zapoznać się z historią tej małej parafii.

Weihnachtskrippe in der St. Antonius-Kirche Hindenburg O.S., Guidostr.

“Ostkunst”Ansichtskartengroßverlag, Kohnke&Poppe, Gleiwitz 2, Postfach 95.

Pierwsze starania o kościół w tej okolicy poczyniono już w roku 1920. Dopiero 10 lat później ks. Bennek z parafii św. Franciszka zakupił budynek gospody z ogrodem od Gustawa Knoppika, przy ówczesnej Guidostrasse (ul. Rymera). Pierwotnie miał stanąć tam nowy, duży kościół. Ostateczne zdecydowano się na adaptacje istniejących pomieszczeń. Zajął się tym mistrz murarski Henryk Jamborek, a koszta zamknęły się w kwocie 200 tyś marek. Prace postępowały bardzo szybko i już 25.06.1931 r. sufragan Wrocławski Walenty Wojciech poświęcił kościół. Jego patronem został św. Antoni-patron ubogich. Pierwszym proboszczem w 1936 r. został ks. Alojzy Dyla, pozostał nim aż do roku 1960.Wtedy zastąpił go ks. Franciszek Czernik. Kościoła nie ominęły szkody górnicze, w 1994 r remont przeprowadziła na swój koszt kopalnia „Zabrze-Bielszowice”. Jako ciekawostkę warto odnotować że parafia ta otrzymała wyposażenie z nieistniejącego już drewnianego kościoła św. Andrzeja. Obecnie do parafii św. Antoniego należy ok. 2500 wiernych.

PS. W mowie śląskiej szopka taka nazywa się „betlyjka” – od miejsca narodzin Chrystusa – Betlejem.

Wydawca: “Ostkunst”Ansichtskartengroßverlag, Kohnke&Poppe, Gleiwitz 2, Postfach 95.

Autor: Piotr Herszowski.            Pocztówka z jego kolekcji.                                  24.12.2020