Zdjęcia przedwojenne-Kończyce

Emil Bujok, piekarnia i sklep z towarami mieszanymi w Kończycach

Oprócz poszukiwań zabrzańskich pamiątek prowadzonych przez nas samych na różnych portalach aukcyjnych i giełdach co jakiś czas zdarza się, że znajomy kolekcjoner znajdzie też coś dla nas. Już wiele razy kolekcjoner pamiątek piwnych z Gliwic Marek Auguścik znalazł coś dla nas z Zabrza. Serdecznie dziękujemy.
Tym razem jest to zdjęcie z Kończyc.

Emil Bujok, piekarnia i sklep.

W tym budynku zlokalizowanym przy ul. Paderewskiego 50 mieściła się najpierw piekarnia, a w późniejszym czasie także sklep z artykułami kolonialnymi Emila Bujoka.

W książce adresowej Oberschlesisches Handels-Adressbuch. Herausgegeben unter Benutzung des amtlichen Materials der Handelskammer für den Regierungsbezirk Oppeln wydanej w Katowicach w1914 roku przez Phönix Verlag Inhaber Fritz und Carl Siwina, figuruje nazwisko Emil Bujok, który prowadzi piekarnię. W księdze adresowej przemysłu, handlu i rzemiosła zachodniej Polski wydanej nakładem Towarzystwa Akcyjnego Reklama Polska w Poznaniu w 1925 roku figuruje nazwisko Emil Bujok z lokalizacją piekarni przy ul. Paderewskiego 50. W księdze adresowej Polski (wraz z w. m. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa; Annuaire da la Pologne (y Compris la V.L. de Dantzig) wydanej przez Towarzystwo Reklamy Międzynarodowej Sp. z o.o. Jener.Reprez. Rudolf Mosse; Zakłady Graficzne ”Bibljoteka Polska”, Bydgosz w 1928 i 1930 roku, Emil Bujok oprócz piekarni prowadzi także sklep z artykułami kolonialnymi.

Reklama mydła z Gazety Robotniczej nr 245 z 1925 roku.

Na tablicach informacyjnych z prawej strony widoczne są napisy „Detaliczna sprzedaż piwa w naczyniach zamkniętych bez prawa wyszynku Emil Bujok” i „Towary mieszane”. Po prawej stronie reklama żarówek firmy „Osram” (reklama w języku polskim). Natomiast prawie cała witryna zajęta jest przez jedną reklamę. Reklamę mydła „Młotek i perlik”. Reklama jest również w języku niemieckim „Schlagel und Eisen Seife”.

Mydło to produkowane było w firmie Józefa Łukasika w Tarnowskich Górach.

Opracował: Dariusz Guz. 08.03.2016

http://www.muzeumgornictwa.pl/wystawy-muzeum/z-czelusci-magazynu/167-z-czelusci-magazynu/1080-mydlo-mlotek-i-perlik // http://altago.blog.onet.pl/2012/06/01/tarnogorska-opera-mydlana-czyli-fabryka-mydla-lukasika/