Fabryka lin i drutu – Deichsel A.G.

W połowie 19 stulecia powstało w Zabrzu wiele zakładów przemysłowych które ukształtowały charakter i obraz naszego miasta.

Jednym z najważniejszych był:

Adolf Deichsel Drahtwerke und Seilfabriken AG Hindenburg/Oberschlesien* – po 1945 roku znany jako Fabryka Lin i Drutu „LINODRUT”.

To reklama fabryki z okresu 1915 – 1927, fabryki które swojego czasu wyprodukowała jedną z najdłuższych lin na świecie w jednym fragmencie i to nie dla kopalni, ale kolei górskiej w Alpach. a wyroby swe sprzedawała do wielu krajów Europy.

1

2

Reklama ta ukazała się w książce „Das Deutsche Eisenbahnwesen der Gegenwart” *. Ta publikacja ukazała się w roku 1911 w dwóch tomach i aktualizowana, oraz wznawiana była co najmniej do roku 1927.

Wydawano ją przy wsparciu pruskiego Ministra Robót Publicznych, Bawarskiego Ministra Stanu ds. Transportu i centralnych władz kolejowych innych krajów związkowych Niemiec, szeregu wyższych urzędników niemieckich władz transportowych i profesorów uczelni technicznych.

*Fabryki drutu i lin Adolfa Deichsela AG Hindenburg/Górny Śląsk.

*Koleje Niemieckie współcześnie.

Opracował Andrzej Dutkiewicz.    Dokument z własnej kolekcji.      03.09.2023