Muzeum – dokumenty

Czerwony Krzyż, poszukiwana Schrem. Zwolnienie z niewoli – Jirsak.

Deutsches Rotes Kreuz

Służba Poszukiwań Monachium. Centralna Kartoteka.

Po II wojnie światowej bardzo wielu ludzi poszukiwało latami swych najbliższych, nie znając ich wojennych losów. Mówi o tym również ten dokument z maja 1958 roku. Jest to odpowiedź Niemieckiego Czerwonego Krzyża na prośbę o podjęcie poszukiwań za Franciszką Schrem, z domu Golla. Wniosek postawiła pani Małgorzata Jirsak z Zabrza w styczniu 1957 roku . Odpowiedź niestety negatywna. Oto jej uproszczony tekst.

„Niestety nie znaleźliśmy w centralnej kartotece żadnych śladów poszukiwanej osoby. Wniosek został zarejestrowany i podjęte będą dalsze kroki w celu jej odnalezienia. Będzie to trudne z powodu braku dokładnych danych o poszukiwanej, ale również niewystarczającego opisu pani osoby. (Wnioskodawcy). Po wypełnieniu załączonego druku personalnego, który należy zwrócić pocztą, możemy podjąć dalsze poszukiwania z większą szansą na ich powodzenie”. W podpisie: Z poważaniem (Geisenhofer) kierownik działu.”

Z kolekcji Dariusza Guza.   Opracował A. Dutkiewicz.                        23.11.2014

Suplement

Entlassungsschein 1

Entlassungsschein 2

Entlassungsschein 3

Entlassungsschein 4

Pani Jirsak z Biskupic poszukiwała przez Niemiecki Czerwony Krzyż w 1958 r. członka rodziny i ten dokument jest powyżej. Do kolekcji przybyło zwolnienie z niewoli jej męża lub krewnego Ericha Jirsak z Biskupic. Jak wynika z dokumentu, urodzony 01. 01. 1910 r. z zawodu był maszynistą i ojcem pięciorga wówczas nieletnich dzieci. Zapiski na górze zwolnienia mówią że 14.06.1945 r. otrzymał 40 marek, a dzień później ciepły posiłek i prowiant na drogę w Lipsku. Jako miejsce zamieszkania napisano błędnie „Eilenburg” zamiast Hindenburg. Druga strona zawiera ekspertyzę medyczną zwolnionego, która stwierdza że wolny on jest od pasożytów i chorób zakaźnych, co potwierdza oficer medyczny. Ostatnią instancją był oficer William C. Harder z kwatery głównej wojsk amerykańskich w Lipsku który swą pieczęcią potwierdził zwolnienie Ericha Jirsak z niewoli w dniu 14.06.1945. Niewielka pieczątka u dołu drugiej strony: Miasto Targowe Rzeszy Lipsk, urząd wyżywienia”. Obok „Urząd Opieki” i dopisek o otrzymaniu 10 marek dnia 16.06.1945r. Tego typu zwolnienie otrzymywali tylko żołnierze wojsk lądowych, marynarki, lotnictwa i organizacji paramilitarnych.

Z kolekcji  Dariusza Guza.                                                          14.01.2015