Biblioteka

Informatory szkół zawodowych kopalni Zabrze.

1. KWK Zabrze Informator (1977 r.)

2. KWK ZSG nr 1 Zabrze – Bielszowice (1985r.)

Ostatnio nasza biblioteka wzbogaciła się o dwie pozycje:

  1. KWK Zabrze Informator

     2.KWK ZSG nr 1 Zabrze – Bielszowice

Są to broszury – informatory, które miały pomóc młodzieży stającej przed wyborem szkoły.
W pierwszej wydanej 1977 roku opisano: historię KWK „Zabrze”, zarys dziejów Zasadniczej Szkoły Górniczej zlokalizowanej przy ul. Sienkiewicza 43 w Zabrzu, a następnie wyszczególniono co zapewnia kopalnia prowadząca szkołę.
W kilku punktach wyszczególniono świadczenia przewidziane dla uczniów.
Przy szkole działał Szczep im. Mikołaja Kopernika, w którym pracowały trzy drużyny ZHP:

Żeńska Drużyna nr 74 im. J. Gagarina

Męska Drużyna nr 76 im. Młodszych Kosmonautów

Męska Drużyna nr 78 im. Fromborszczaków.

Internat szkoły mieścił się przy ul. Bieruta 3 (ul. Tarnopolska) w Zabrzu – Mikulczycach.
Zaznaczono, że druga Zasadnicza Szkoła Górnicza mieściła się w Rudzie Śląskiej 11 przy ul. Kokota 169.

W drugiej wydanej w 1985 roku opisano jedynie Zasadniczą Szkołę Górniczą nr 1 zlokalizowaną przy ul. Sienkiewicza 43 w Zabrzu.

Kolekcja i opracowanie: Dariusz Guz                                                                07.05.14