Zobacz duży zbiór zdjęć przedwojennego Zaborza na www.zabrze.aplus.pl