Zobacz duży zbiór zdjęć przedwojennego Zaborza na www.zabrze.aplus.pl


, ,

Zaborze- Zakład Karny przy ul. Janika w latach 40-stych i jego historia.