Muzeum – winiety – Siegelmarken.

Donnersmarckhütte, Hindenburg O/S

Donnersmarckhütte, Hindenburg OS

Bardzo rzadka winieta wydana po przemianowaniu Zabrza na Hindenburg O/S w lutym 1915 roku. Używana do korespondencji i dokumentów Huty Donnersmarck Hindenburg G. Śl. / Górnośląskie Zakłady Metalowe i Górnicze Spółka Akcyjna – jak głoszą napisy na tej winiecie.

Kolekcja andrzeja Dutkiewicza.