Borsigwerk 1

75 lat Borsigwerku 1. Rodzina Borsigów.

Zdjęcia i plany Biskupickich kopalń, huty i koksowni z lat 20-stych XX wieku.

Historia i portrety rodziny Borsig, założycieli Borsigwerku.

Zdjęcie Borsigwerku z powietrza, z pierwszych kart książki.

Borsigwerk

Okładka książki.

Okładka książki. Ilość stron: 109. Wymiary: 30×21 cm. Druk: Carl Flemming u. C.T. Wiskott A.G. Glogau. Rozdziały:

  1. Powstanie i rozwój zakładu.

  2. Warunki produkcji i zbytu.

  3. Kopalnie.

  4. Huta.

  5. Instytucje socjalne.

August Borsig 1804-1854

Założyciel koncernu August Borsig 1804-1854. Urodzony we Wrocławiu, syn rzemieślnika. Z wykształcenia stolarz, uczył się również w szkole rzemiosł artystycznych i budowlanych we Wrocławiu. Następnie budowy maszyn w Berlinie, W 1837 roku otworzył w Berlinie fabrykę, która po kilku latach była drugim największym producentem lokomotyw na świecie. Bardzo krótko przed śmiercią, chcąc zapewnić firmie dostęp do własnych surowców, wydzierżawił od hrabiego Ballestrema trzy pola górnicze koło Biskupic i zakupił teren pod budowę huty.

Zdjęcia i plany Biskupickich kopalń, huty i koksowni z lat 20-stych XX wieku. Historia i portrety rodziny Borsig, założycieli Borsigwerku.

Albert Borsig 1829-1878. Syn Augusta. Obejmując kierownictwo biskupickiego i berlińskiego Borsigwerku kontynuował dzieło ojca. Pod jego kierownictwem wybudowano kopalnię Jadwiga i zakupiono większość kuksów nieczynnej kopalni Ludwik która w 1873 podjęła wydobycie. W 1863 rozpoczęto budowę huty. Budowniczy osiedla robotniczego zasiedlonego w 1868 roku, zwanego „Borsigwerk”, również „Bożywerk”

Albert Borsig 1829-1878

Arnold Borsig 1867-1897

Arnold Borsig 1867-1897. Najstarszy syn Alberta. Urodzony w Berlinie. Zginął 1 kwietnia 1897 roku w czasie pożaru na kopalni Jadwiga w Biskupicach. Pochowany obok swego ojca w Berlinie. W 1893 przybył do Biskupic aby zapoznać się z pracą w tutejszych zakładach. 23 kwietnia 1894 roku wraz z braćmi Ernstem i Conradem obejmuje prowadzenie firmy której przewodzi. Arnold rozpoczyna gruntowną modernizację zakładów. Od śmierci Alberta do tej daty firmę prowadziło za niepełnoletnich synów powiernictwo spadkowe.

Tajny Radca Handlowy Dr. Inż. (honorowy) Ernst von Borsig 1869-1933. Urodzony w Berlinie, zmarł w dobrach Groß Behnitz w Brandenburgii. Był przewodniczącym i członkiem wielu ogólnoniemieckich organizacji przemysłowych. Zawodu uczył się w rodzinnej firmie w Berlinie, studiował na Uniwersytecie Friedricha Wilhelma w Bonn i Wyższej Szkole Technicznej w Berlinie-Charlottenburg. W 1909 roku otrzymał od Wilhelma II , jako króla Prus, tytuł szlachecki.

Ernst von Borsig 1869-1933

Conrad von Borsig. 1873-1945

Tajny Radca Handlowy Dr. Inż. (honorowy) Conrad von Borsig. 1873-1945. Urodzony w Berlinie, zmarł w Przelewicach (Prillwitz), województwo zachodnio-pomorskie. Wykształcenie handlowe (bankowość, eksport) zdobywał w Bremie, Londynie i Moskwie. Był dyrektorem handlowym Borsigwerke, członkiem wielu rad nadzorczych i organizacji przemysłowych i handlowych. W 1909 roku otrzymał tytuł szlachecki. Po przejęciu Borsigwerke przez Rheinische Metallwaren- und Maschinenfabrik w 1931 roku został jej wiceprezesem. W 1933 roku wycofał się z wszystkich aktywności przemysłowych i osiadł na swych dobrach w Prillwitz. Jako członek Niemieckiego Stowarzyszenia Dendrologicznego poświęcił się całkowicie tworzeniu w swej posiadłości parku w stylu angielskim i zarządzaniu 370 hektarami lasu którego był właścicielem. W 1945 roku, nie chcąc opuścić swego majątku zginął z rąk żołnierzy armii czerwonej. Po wojnie majątek popadł w ruinę, obecnie park i zamek, odrestaurowane, są atrakcją turystyczną.

Ciąg dalszy….

Rodzina Borsig.

August Borsig 1804-1854

August Borsig 1804-1854

Albert Borsig 1829-1878

Albert Borsig 1829-1878

Arnold Borsig 1867-1897

Arnold Borsig 1867-1897

Conrad von Borsig. 1873-1945

Conrad von Borsig. 1873-1945

Ernst von Borsig 1869-1933

Ernst von Borsig 1869-1933