,

Pomnik pracowników „Drahtseilwerke Adolf Deichsel A.G.” (Linodrut) poległych w I wojnie światowej.