Historia do 1945 r

Adepci lotnictwa w Zaborzu.

To jest streszczenie artykułu który ukazał się w „Heimatkalender 1936 für das oberschlesisches Industriegebiet“ – Kalendarz domowy 1936 dla Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego

Zatytułowany był  „Wysiłek nagrodzony – adepci lotnictwa w Hindenburgu”.

W Zaborzu na terenie nieczynnego szybu Georgschacht (Jerzy) kopalni Królowa Luiza koncernu Preussag, Niemieckie Stowarzyszenie Sportów Lotniczych prowadziło szkołę lotnictwa. Na wieży szybowej zatknięto błękitną flagę organizacji, a opuszczone niegdyś hale wyremontowano i urządzono w nich warsztaty i hangary.

Po wojnie na terenie szybu działały Zakłady Gumowe Przemyślu Węglowego. Obecnie pod adresem Szyb Jerzy 4 – Zakłady Gumowe SEMAG Sp. z o.o.

Była to jedna z najlepszych baz lotniczych Niemiec (jak w oryginale), a generacja która ją stworzyła służyła już wtedy w wojsku.

W halach bazy pod okiem wyszkolonych członków organizacji Hitlerjugend młodzież budowała modele latające, remontowała i konstruowała nowe szybowce.

Ukoronowaniem tych prac byłam możliwość nauki latania. Szybowce rozpędzano na gumowych linach.

Tekst oryginału nie pozbawiony jest oczywiście dużej dozy patosu.

Szyb “Jerzy”.

W szkole budowy szybowców (org.).

Opracował: Andrzej Dutkiewicz.                                                 18.08.2021