Stowarzyszenia Społeczne

Hufiec Gliwicko – Zabrski Związku Harcerstwa Polskiego w Niemczech. Uzupełnienie

W dniach od 16 maja do 22 września 2015 roku w Muzeum Miejskim w Zabrzu można było obejrzeć wystawę „Była taka drużyna … 3 Drużyna Harcerzy im. Tadeusza Kościuszki w Zabrzu 1945 – 1950”. Wystawa zorganizowana została z okazji 70 rocznicy jej utworzenia. Jej komisarzem była Aleksandra Korol-Chudy. Prezentowane były eksponaty będące własnością Muzeum Miejskiego w Zabrzu oraz harcerzy 3 Drużyny: Tadeusza Denkowskiego, Krzysztofa Witkowskiego i Leonarda Denkowskiego. Staraniem Tadeusza Denkowskiego, przy finansowym wsparciu NZOZ Ultramedic Centrum Medyczne Bielsko-Biała i CMR Szpital Chirurgii Małoinwazyjnej i Rekonstrukcyjnej wydany został katalog wystawy.
Na wystawie było prezentowane także zdjęcie harcerskiej wycieczki w Beskidy, które prezentowaliśmy wcześniej na naszej stronie / Hufiec Gliwicko – Zabrski Związku Harcerstwa Polskiego w Niemczech/.
Zdjęcie to znajduje się także w zbiorach Muzeum Miejskiego w Zabrzu. Dzięki wystawie i wydanemu katalogowi udało nam się poznać nazwiska następnych uczestników tej wycieczki.

Przypominamy wcześniejsze nazwiska:
1. Antoni Powiecka
2. Julian Kleczka (prawdopodobnie)
Nowe nazwiska to:
3. Ryszard Skiba
4. Gertruda Rusek
5. Jan Cwołek
6. Konstanty Kołatek
7. Alojzy Pawliczek
8. Rajmund Cygan.

Wycieczka hufca gliwicko-zabrskiego w Beskidy. Na Baraniej Górze.

Dariusz Guz.                                                                                            19.10.2015